เลือกเม็มเบอร์


 BNK48 รุ่นที่ 1
 BNK48 รุ่นที่ 2
 BNK48 รุ่นที่ 3
 CGM48

เสร็จแล้ว! แคปหน้าจอไว้ได้เลย


ตาราง 2-Shot BNK48-CGM48

18-19 ธันวาคม 2021 @ Union Mall

เสาร์ 18 ธ.ค. อาทิตย์ 19 ธ.ค.
เลือกรอบ
เปิดเลน 10
00
11
30
13
00
14
00
15
30
17
00
18
00
19
30
10
00
11
30
13
00
14
00
15
30
17
00
18
00
19
30
ปิดเลน 11
15
12
45
13
50
15
15
16
45
17
50
19
15
20
45
11
15
12
45
13
50
15
15
16
45
17
50
19
15
20
45

เลนเปิด 75 นาที  
เลนเปิด 50 นาที


© 2021 สร้างสรรค์โดย VANNASARN.CO
ตารางทำเอง - vannasarn.co/2shot-dec21

👉 เซฟรูปลงเครื่อง

👉 เก็บลิงก์นี้ไว้