เลือกเม็มเบอร์


 BNK48 รุ่นที่ 1
 BNK48 รุ่นที่ 2
 CGM48

เสร็จแล้ว! แคปหน้าจอไว้ได้เลย


ตารางจับมือ BNK48-CGM48

28-29 พฤศจิกายน 2020 | BITEC Bangna

เสาร์ 28 พ.ย. อาทิตย์ 29 พ.ย.
รอบที่ไป
รอบเวลา 10
00
11
30
13
00
14
30
16
00
18
30
10
00
11
30
13
00
14
30
16
00
18
30

= 1-5 ใบได้จับมือ
= 1 ใบได้จับมือ, 2 ใบได้เป่ายิ้งฉุบ
= 2-50 ใบได้จับมือ
= 1-5 ใบได้จับมือ, 2 ใบได้เป่ายิ้งฉุบ
= 1-50 ใบได้จับมือ, 2-50 ใบได้เป่ายิ้งฉุบ
BNK48 จับมือที่ EH106 @BITEC Bangna
CGM48 จับมือที่ EH107 @BITEC Bangna


ลองทำตารางเองได้ที่:
vannasarn.co/bnk-cgm-hs

👉 เซฟรูปลงเครื่อง

👉 เก็บลิงก์นี้ไว้