"เวลาเธอมองมาก็เหมือนว่าใจมันสั่น" เปิดตัวเพลงใหม่ในอัลบั้มแรกของ CGM48 Eien Pressure

13 พฤศจิกายน 2021 #CGM48​ #CGM481stAlbum #EienPressureTH #EienPressureTH_MV #1stAlbum #welovecgm48​

หน้าหนาวปีนี้ CGM48 วงน้องสาวของ BNK48 ประจำเมืองเหนือ ได้มีการเปิดตัวเพลง Eien Pressure ประจำอัลบั้มแรกอย่างเปิดทางการ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2021

ความพิเศษของเพลงนี้ คือทั้งเพลง และ MV มีความน่ารักเหมาะสมกับ น้อง ๆ CGM48 ทุกคน และที่พิเศษกว่านั้นคือการเป็น Center ครั้งแรกของ Champoo CGM48 - กชพร ลีละทีป ที่มีความน่ารักสดใสสำหรับเพลงนี้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีสมาชิก Senbatsu ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Angel CGM48 - นภัสนันท์ ธรรมบัวชา
 • Aom CGM48 - ปุณยวีร์ จึงเจริญ
 • Fortune CGM48 - ปัณฑิตา คูณทวี
 • Kaiwan CGM48 - มานิตา จันทร์ฉาย
 • Kaning CGM48 - วิทิตา สระศรีสม
 • Marmink CGM48 - มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์
 • Mei CGM48 - รพีพรรณ แช่มเจริญ
 • Nenie CGM48 - พิชญาภา สุปัญญา
 • Parima CGM48 - ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ
 • Pim CGM48 - พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ
 • Ping CGM48 - พิณพณา แสงบุญ
 • Punch CGM48 - วัชรี ด่านผาสุกกุล
 • Sita CGM48 - สิตา ธีรเดชสกุล
 • Jjae CGM48 - ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์ (Senbutsu ครั้งแรก)
 • Kyla CGM48 - เคียล่า ซื่อหยุน คู (Senbutsu ครั้งแรก)